skoljobb.se

logga

Skolsköterska till Barn- och elevhälsan

Regioner
Kategorier
Utgår

2023-02-06

Ansök nu

Skolsköterska till Barn- och elevhälsan

Arbetsplatsen

Karlsborgs kommun har en central barn- och elevhälsa vars övergripande mål är att bidra till en positiv uppväxt och lärandesituation för alla barn och elever i kommunen. Målsättningen är att alla barn och elever ska få det stöd eller utmaning som de behöver i sitt lärande och i sin utveckling för att nå förskolans strävansmål samt läroplanens kunskapskrav. Vi vill skapa en likvärdig barn- och elevhälsa i hela kommunen. Familjecentralen är en del i barn- och elevhälsan och yrkesgrupper inom barn- och elevhälsan är specialpedagoger, skolsköterskor, skolkuratorer, talpedagog, socionom och förskollärare, skolpsykolog och skolläkare. 

I Karlsborgs kommun samarbetar två skolsköterskor från förskoleklass upp till gymnasiet. Huvudansvar är uppdelat utifrån elevantal och årskurs.  Denna tjänst kommer vara placerad på mellanstadiet och högstadiet.

Arbetsuppgifter

Som skolsköterska arbetar du huvudsakligen utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv samt åtgärdande. Du kommer att ha sedvanliga arbetsuppgifter som hälsosamtal, vaccinationer m.m. Du informerar och är en rådgivande funktion till elever, personal och vårdnadshavare. Du är en del av Elevhälsoteamet och medverkar i åtgärdsmöten, nätverksmöten (SIP) samt andra möten vid behov. Du är behjälplig med dina kunskaper vid framtagande och revidering av riktlinjer och policydokument. 
 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till skolsköterska, distriktssköterska, barnsjuksköterska eller har genomgått en utbildning som är likvärdig med dessa specialistutbildningar. 

Erfarenheter inom yrket är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och flexibilitet. 

Övrigt

Karlsborgs kommun använder sig av rekryteringsverktyget Varbi för att hantera ansökningar, vilket också är ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. 

Du som funderar på att söka tjänsten är varmt välkommen att höra av dig till oss, men vi undanber oss kontakt från försäljnings- och rekryteringsbolag. 
 

Karlsborgs kommun som arbetsgivare

Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film här
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet. 
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt Instagramkonto 

Dela detta jobb

logga
Skolsköterska till Barn- och elevhälsan

Karlsborgs kommun