skoljobb.se

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Grundskoleavdelningens uppdrag är att, med utgångspunkt i skollag och läroplaner, förverkliga utbildningsnämndens mål och visioner för stadens kommunala grund- och grundsärskolor. Verksamheterna innehåller skolformerna förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidshem. Avdelningen ska stödja och skapa förutsättningar för skolorna att kunna fullfölja sina uppdrag.
Avdelningen söker nu en samordnare för skolformen grundsärskola. (I juli byter skolformen namn till anpassad grundskola.)

Välkommen med din ansökan!

Arbetsbeskrivning

Skolformen grundsärskola är på stark frammarsch inom skolvärlden. Undervisningen anpassas utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Kunskapsuppdraget är i fokus och den systematiska kvalitetsuppföljningen i Stockholms kommunala skolor finslipas från år till år. I detta utvecklingsarbete har samordnaren för grundsärskola en viktig funktion.

I samordnarens arbetsuppgifter ingår att

 • erbjuda skolledare kompetensstöd gällande skolformen grundsärskola

 • besvara frågor och vägleda vårdnadshavare

 • fortsätta arbetet med de etablerade nätverken för grundsärskolans personal

 • ta fram prognoser för grundsärskolans behov, inriktningar och elevströmmar. Detta görs i samarbete med medarbetare med nödvändig IT-kompetens.

 • tillsammans med lokalsamordnaren planera utbud av platser för grundsärskoleverksamheter

 • bidra till utveckling av systemet för skolansökan för barn med intellektuell funktionsnedsättning

 • samverka med stadsdelarna; förskola, socialtjänst och LSS

 • samverka med experter kring elevgruppen, främst inom Region Stockholm; Habiliteringscenter, Autismcenter för små barn

 • samverka med intresseorganisationer som FUB och Autismföreningen i Stockholm

 • arbeta för smidiga övergångar för elever från förskola till grundsärskola och från grund- eller grundsärskola till gymnasie- eller gymnasiesärskola

  Även andra arbetsuppgifter förekommer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är specialpedagog/speciallärare eller har annan relevant högskoleutbildning. Du har flerårig erfarenhet av arbete i grund- och/eller gymnasiesärskola, gärna i arbetsledande roll. Du har god kunskap om grundskolans och grundsärskolans verksamheter och arbetsprocesser. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Arbetet kräver att du har lätt för att samarbeta, skapa goda relationer och ge vägledning på ett tillmötesgående och tydligt sätt. Du behöver ha gott omdöme, vara lyhörd, analytisk, noggrann och kunna arbeta lösningsfokuserat och självständigt utifrån din funktion. Du är van vid att arbeta i IT-baserade system och att vid behov göra analyser. Det är också viktigt att du kan uttrycka dig väl på god svenska, i både tal och skrift.
 

Övrigt

Utbildningsförvaltningen erbjuder friskvård på arbetstid samt flexibel arbetstid.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Samordnare Grundsärskola

Regioner
Utgår

2023-02-08

Ansök nu

Dela detta jobb