skoljobb.se

Rektor till Glänningsskolan, Laholms kommun

Företag Laholms kommun
Regioner
Utgår

2019-06-25

Ansök nu

Rektor till Glänningsskolan, Laholms kommun

I Laholm blåser det medvind! Här råder tillväxt och inflyttningstakten är stadigt stigande. Med sitt unika läge vid havet i södra Halland angränsande till såväl Skåne som Småland är Laholm en attraktiv plats att både bo och arbete på.
Alla barn, elever och vuxna som finns inom utbildningsverksamheten i Laholms kommun ska känna att de ständigt utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Lärmiljön ska skapa trygghet och väcka nyfikenhet för lärande. Utbildning ska vara en viktig del i det livslånga lärandet! Som rektor har du en nyckelfunktion i vår strävan att utvecklas som skolkommun.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill driva ett utvecklande ledarskap tillsammans med pedagoger och skolledarkollegor för vår helt nya grundskola i Laholms stad- Glänningeskolan. Skolan invigs i augusti och kommer i ett inledande skede bestå av drygt 300 elever och 35 medarbetare. Elever och medarbetare kommer från tre olika skolor som tillsammans bildar Glänningeskolan, vilket för med sig ett spännande uppdrag med att utforma en gemensam och bärande kultur för utveckling och lärande på skolan. Särskolan är en del av skolan och bildar med grundskolan en inkluderande lärmiljö. Din rektorskollega med ansvar för särskolan kommer att finnas i rummet intill, vilket ger fina möjligheter till kollegialt samarbete för både medarbetare och skolledare.
Glänningeskolans värdegrund sammanfattas i orden
Tydlighet - Inkludering - Samsyn

På Glänningeskolan ska alla vara viktiga pusselbitar, lika och unika. Tillsammans blir barn, medarbetare och ledare en helhet som stärker utveckling och lärande genom tydlighet, inkludering och samsyn. Viktiga delar i arbetet med att uppnå detta är skolans TIS-arbete, ett förebyggande och hälsofrämjande arbete och tydlighet kring skolans stödjande strukturer. De syns bland annat genom en inkluderande organisation kring lärande och raster, forum för inflytande och fadderverksamhet.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och arbetar idag i skolledande befattning eller har arbetat tidigare i en ledande position inom utbildningsområdet.
Som rektor behöver du ha förmåga att se samband och kunna dra logiska slutsatser utifrån begränsad och ibland komplex information. Vi vill att du är utvecklingsorienterad och håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning. En god förmåga att skapa struktur i verksamheten är tillsammans med samarbetsförmåga och kreativitet viktiga egenskaper. Du är drivande men lyhörd i ditt ledarskap och har bra förmåga att få dina medarbetare att känna delaktighet, inflytande och glädje i skolutvecklingsarbetet.

Vi söker dig som med lust och glädje samverkar med alla olika kompetenser som är kopplade till skolan, som till exempel elevhälsans medarbetare, kollegor som arbetar med flerspråkiga barn, funktioner inom barn- och ungdomskontoret och med alla dina chefskollegor inom och utom barn- och ungdomsverksamheten. Om du har deltagit i och slutfört rektorsprogrammet är detta meriterande, men inget krav.

B-körkort är ett krav.

Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv. Välkommen med din ansökan!

Tillträdesdag
2019-08-01

Upplysningar
Richard Mortenlind, utbildningschef 0430- 152 28

Fackliga upplysningar
Fackliga företrädare nås via Laholms kommuns växel 0430-15 000

Sista ansökningsdag
2019-06-25
Löpande urval tillämpas så kom gärna in med din ansökan snarast. Intervjuer planeras att ske under v 26 och 27.
Referenser
Vi vill inte att du lämnar referenser direkt i din ansökan, dessa kan istället komma att begäras in vid ett senare tillfälle.

Övriga upplysningar
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning

Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Logga in/skapa en användare innan du fyller i din ansökan

Laholms kommun arbetar för att vara en utvecklande professionell service- och myndighetsorganisation. Ledorden i arbetet är glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme. Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.

Vi verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Dela detta jobb

Rektor till Glänningsskolan, Laholms kommun

Laholms kommun