skoljobb.se

Lärare till Gustavslundsskolan

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-06-18

Ansök nu

Lärare till Gustavslundsskolan

Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.

Du vågar mer

På Gustavslundsskolan tar vi vara på våra olikheter, för vi tror på mångfald på riktigt. Vi förväntar oss att du utmanar och provar nytt när du har en idé som du tycker verkar bättre. Tillsammans övar vi på att våga ännu mer.

Du gör annorlunda

Din viktigaste uppgift är att inspirera till nyfikenhet, kreativitet och kunskap. Genom att ta vara på elevernas drivkraft i lärandet och se varje barns lärpotential, gör du undervisningen både individuell och kreativ.

På Gustavslundsskolan anpassar du din undervisning till elevernas olikheter. Tillsammans med nytänkande inspiratörer från olika delar av samhället ger du dina elever många och rika möjligheter att lära i ett meningsfullt sammanhang på riktigt.

Du vill veta mer

På Gustavslundsskolan är det viktigt att vi vet varför vi gör som vi gör. Därför bygger vi vårt arbete på forskning och vetenskaplig grund.

Du delar med dig

På Gustavslundsskolan tror vi på kollegialt lärande som ett av de bästa sätten att utveckla skolan. Vi delar med oss av vår erfarenhet och sprider framgång och lärdomar mellan varandra och mellan våra olika verksamheter i Helsingborgs stads skolor.

ARBETSUPPGIFTER
Du ska undervisa och leda utvecklingen i de ämne du är behörig i någon av våra årskurser 4-6. Du ska tillhöra team 4-6 och dela uppdraget som mentor. Du ska leda, motivera och arbeta digitalt och utmana eleverna till hög måluppfyllelse. Vi jobbar tillsammans och du ska vara en viktigt teamspelare i det laget. Tillsammans med kollegor fortsätta att utveckla Gustavslundsskolan. Ditt arbete leds utifrån orden "relation - innovation - kommunikation - annorlunda" (R.I.K.A).

KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk 4-9. Ämnesbehörigheten kommer att sammanvägas med den behörighet som teamet redan har och vad som efterfrågas.

Du måste tycka att det är spännande att allt är nytt, att ingenting är färdigt, eftersom det är du och alla vi andra som tillsammans ska forma Gustavslundsskolan för våra elever. Vi startar vår tredje år men första som fulltalig F-9 skola.

Vi förväntar oss att du utmanar och provar nytt när du har en idé som du tycker verkar bättre. Tillsammans övar vi på att våga ännu mer.

Din viktigaste uppgift är att inspirera till nyfikenhet, kreativitet och kunskap. Genom att ta vara på elevernas drivkraft i lärandet och se varje barns lärpotential, gör du undervisningen både individuell och kreativ

På Gustavslundsskolan tror vi på kollegialt lärande som ett av de bästa sätten att utveckla skolan. Vi delar med oss av vår erfarenhet och sprider framgång och lärdomar mellan varandra och mellan våra olika verksamheter i Helsingborgs stads skolor

På Gustavslundsskolan är det viktigt att vi vet varför vi gör som vi gör. Därför bygger vi vårt arbete på forskning och vetenskaplig grund.

Det allra viktigaste är att du har ett stort hjärta och vet att goda relationer, innovativt tänkande och kommunikation är nyckeln till framgång, både för dig och dina elever. På så sätt blir vi rika tillsammans. Det är Gustavslundsskolans fundament.

Välkommen med din ansökan snarast möjligt då vi tillämpar löpande urval.

ÖVRIGT
Du som är legitimerad pedagog är välkommen med din ansökan. Bifoga din legitimationshandling från Skolverket. Du som är nyutexaminerad pedagog är också välkommen att söka, bifoga då ditt examensbevis el liknande utdrag.
I din ansökan vill vi att du funderar över och redovisar hur du kan bidra till de grundstenar - Relation, Innovation, Kommunikation och Annorlunda - som är utgångspunkten för Gustavslundsskolan.
Vi lägger stor vikt vi personlighet där du är den superkraft vi söker till vårt team 4-6.

Dela detta jobb

Lärare till Gustavslundsskolan

Helsingborgs Stad