skoljobb.se

Lärare i svenska/svenska som andraspråk

Regioner
Utgår

2019-06-24

Ansök nu

Lärare i svenska/svenska som andraspråk

Från Augusti 2019 söker vi nu ytterligare en behörig och dynamisk lärare i Svenska/Svenska som andraspråk att förstärka vårt team av kompetenta lärare. Vikariatet gäller under nästa läsår 2019-20.Vi välkomnar dig, som delar vår vision, våra värderingar och det vi erbjuder våra elever, till vår skola. Vårt arbetssätt och våra värderingar grundar sig på tre stöttepelare, vilka är:En trygg miljö där ordning och reda råder, där lärarna kan undervisa och eleverna kan lära sig.En hög akademisk nivå, där våra elever ska ha möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förmågor.Att behärska det engelska språket - nyckeln till världen.Hos oss får du möjlighet att arbeta i en internationell och stimulerande miljö, där intresset för barns och ungdomars utveckling och ett professionellt förhållningssätt till arbetet på skolan är gemensamma nämnare. Alla våra lärare ingår både i ett ämneslag (department) samt i ett arbetslag knutet till en årskurs (Year Level team).Vi söker Dig som har erfarenhet av att samarbeta och som sätter eleven i centrum. Du kommer att ingå i ett kreativt ämneslag som jobbar med kollegialt lärande och som arbetar med utvecklingen av undervisning i svenska och språkutvecklande arbetssätt på skolan. Vi tar även emot ansökningar från ambitiösa nyutbildade lärare som får mentorskap under sin introduktionstid.Vi vill att du har ett positivt och professionellt förhållningssätt och visar stort engagemang i ditt arbete. Baskunskaper i det engelska språket är fördelaktigt, då engelska är arbetsspråket på skolan.De digitala plattformar som vi använder är Google och SchoolSoft.Vi söker dig somhar lärarlegitimation med behörighet i svenska och svenska som andraspråk år 7-9är engagerad, målmedveten och har lätt för att samarbetaser helheten i elevens lärandeStor vikt kommer läggas vid personlig lämplighetMentorskap kommer vara en del av arbetsuppgifternaInternationella Engelska Skolan Johanneberg är en årskurs 7-9 skola med 18 klasser, ca 550 elever och 60 personal. Skolan, som har funnits sedan hösten 2010, har ett tydligt fokus att skapa en trygg skolmiljö med höga akademiska förväntningar.

Dela detta jobb

Lärare i svenska/svenska som andraspråk

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB