skoljobb.se

Lärare/förskollärare förskoleklass

Regioner
Utgår

2019-06-30

Ansök nu

Lärare/förskollärare förskoleklass

Vill du vara med och utvecklas tillsammans med oss på Runbacka skolor?

Runbacka skolor är en F-9-skola med tillhörande kommungemensam resursverksamhet belägen i Viby, Sollentuna. På skolan går det sammanlagt 580 elever. Skolan har de senaste fem åren utvecklat det pedagogiska arbetet med digital teknik och tar idag kontinuerligt emot studiebesök från olika kommuner i Sverige samt från andra länder, som vill titta på skolans undervisning. Vi har höga förväntningar på våra elever som på olika sätt utmanas i sin kunskapsutveckling.

Förutom digital kompetens, lägger vi stor vikt vid idrott- och friluftsliv samt språklig utveckling och moderna språk. Skolan är Olweuscertifierad vilket innebär ett strukturerat och kontinuerligt förebyggande mobbningsarbete i alla skolans verksamheter från förskoleklass till åk 9. På skolan har vi ett stort elevhälsoteam som inkluderar specialpedagoger, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, hela ledningsgruppen samt ett samarbete med Sollentuna kommuns Skol- och familjeteam. Elevhälsoteamet arbetar strukturerat och systematiskt med fokus på att fånga upp elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd och för att tillgängliggöra undervisningen. Genom att arbeta förebyggande lyckas vi bra med att ge alla elever möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

Kvalifikationer

Du har bra ledaregenskaper och kan skapa goda relationer med elever och föräldrar. Du är intresserade av skolutveckling och av att utveckla din undervisning i samråd med kollegor. Elevernas resultat är alltid i fokus och du strävar efter att förbättra resultaten och relationerna.

På Runbacka skolor arbetar år 2 i ett tvålärarsystem och år F, 1 och 3 har tre lärare fördelat på två grupper. Därför förutsätter vi att du ska ha lätt för att samarbeta och en vilja att vara med och utveckla pedagogiska frågor tillsammans med arbetslaget.

På vår enhet arbetar vi aktivt för att stärka elevinflytandet och vi arbetar bl a med stationsarbete för att nå alla elever på bästa sätt. Eleverna har Ipads och du behöver därför behärska digitala verktyg.

Tjänsten är en heltidstjänst som löper tills vidare, där du ska bedriva undervisning i förskoleklass samt på fritidshemmet.

För att jobba hos oss krävs det att du är en framåt person som vill fortsätta utveckla dig och dina arbetsmetoder.

Välkommen med din ansökan som lärare till Runbacka skolor

Kontaktpersoner:
Therese Rönning

Dela detta jobb

Lärare/förskollärare förskoleklass

Sollentuna kommun