skoljobb.se

Kurator till Kunskapsskolan Fruängen

Företag Kunskapsskolan
Regioner
Kategorier
Utgår

2023-02-09

Ansök nu

Kurator till Kunskapsskolan Fruängen

Nu söker vi en skolkurator som ska ingå i vårt elevhälsoteam och som är med och utvecklar verksamheten på alla nivåer. 

Vi söker en kurator som kommer arbeta med våra elever i nära samarbete med lärare, föräldrar och personal i elevhälsoteamet. Kuratorn bidrar  med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripande nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling.  Som kurator hos oss har du fokus på förebyggande och främjande arbeta. I samverkan med hela skolans personal arbetar du kring och för att utveckla  skolans gemensamma elevhälsoarbete. 

- Socialt utrednings/kartläggnings- och åtgärdsarbete

  • I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.

  • Tillsammans med lärare arbeta med värdegrundsarbete och relationsbyggande.

  • Föräldrasamtal och nätverksmöten.

  • Handledning och konsultation av skolpersonal.

  • Driva och implementera planer och processer för värdegrundsarbete och arbete mot mobbning och kränkande handling.

  • Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

  • Systematiskt arbeta med samtal med elever enskilt och i grupp. 

- Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fältassistenter och polis.

Kvalifikationer

Du har ett salutogent förhållningssätt och förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Du innehar ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar i allmänhet och  den elevgrupp skolan riktar sig till i synnerhet. Du har djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Du har kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.

Du besitter goda kunskaper om NPF.  Du har god förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. I dialog med rektor förmår du att själv leda och organisera ditt arbete .  Du tar ansvar för att bibehålla och fördjupa din yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande. Du har god erfarenheter av att handleda kollegor och coacha vårdnadshavare. Du är en stabil och trygg person som skapar förtroende och lugn hos elever och kollegor. 

Du har socionomexamen samt att du både har erfarenhet av att arbeta som skolkurator och erfarenhet av arbete i annan relevant verksamhet. Vidare har du dokumenterad erfarenhet av att arbeta systematiskt med beteendeförändring.

ARBETSPLATSEN

Kunskapsskolan Fruängen startade 2003 och har sedan starten tagit emot elever i åk 6-9. Idag är vi ca 410 elever från olika delar av vårt närområde.

Kunskapsskolan Fruängen erbjuder dig en arbetsplats med god stämning där det är högt i tak och en gemenskap där vi alla brinner för eleverna. Vi drivs av utveckling, har höga förväntningar, ser kraften i varje individ och når längre tillsammans. Känner du att du skulle vilja bli en i vårt gäng? Välkommen med din ansökan!

Om Kunskapsskolan

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. 

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016. 

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Vid övertalighet inom Kunskapsskolan kommer utannonserade tjänst i första hand att erbjudas anställda inom företaget.

Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär.

Arbetstid/Varaktighet

Tillsvidare

Heltid

Kontaktpersoner

Rektor Dejan Urukalo

dejan.urukalo@kunskapsskolan.se

Ansökan sker via länk nedan senast den 3 feb 2023

Tillträde from 20 feb 2023

För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret.

Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.

Vid en eventuell anställningsintervju kom ihåg att ta med kopia av utdrag från belastningsregistret samt intyg och betyg.

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Om du har frågor - ring kontaktpersonen för den aktuella befattningen.

Mer information på www.kunskapsskolan.se

Besöksadress

Ellen Keys gata 2-4, Hägersten

Dela detta jobb

Kurator till Kunskapsskolan Fruängen

Kunskapsskolan