skoljobb.se

En dag på jobbet

Som lärare på Oxbacksenheten  F–3 
- arbetar du med elever, lärare och medarbetare
- vara ansvarig undervisande lärare, 
- utöva mentorskap 
- planera, organisera, genomföra och utvärdera undervisningen 
- anpassa undervisningen utifrån gruppen samt enskilda elevers behov och förutsättningar 
- kontinuerligt arbeta med bedömning 
- är delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete och skolans utvecklingsprocesser

Du vill väcka nyfikenhet och motivation hos elever, ser och tror på elevers egna förmågor. Vi söker dig som är motiverad till samarbete där utbyte av erfarenheter och kunskaper är fundamentet. Du har inlyssnande förmågor och bygger kunskap i samarbete med andra medarbetare lokalt och i kommunens samarbetsgrupper av olika slag. Ditt arbete har många kontaktytor. Vi söker dig som arbetar på ett systematiskt, strategiskt och långsiktigt sätt där du i arbetet använder dig av forskningens påvisade framgångsfaktorer samt IKT som pedagogiskt redskap. 

Vem är du? 

Oxbacksenheten söker dig som är erfaren, utbildad och legitimerad lärare med lärarlegitimation.
Du är tydlig, modig och empatisk och vill tillsammans med oss på Oxbacksenheten fortsätta arbetet med att utveckla arbetet med våra elever. 

Du har en bred kunskapssyn och positiv elevsyn där du utgår från att elever kan och vill. Att du, liksom vi, sätter eleverna i fokus. Vi ser gärna att du har ett öppet förhållningssätt och är öppen för flexibla lösningar. Du ska aktivt bidra till skolans utveckling för att skapa en lugn, trivsam och trygg skola för alla.  
- Du är professionell i din yrkesroll  
- Du bidrar i arbetet med ständiga förbättringar  
- Du är en engagerad och motiverad medarbetare som har förmåga att se såväl till den enskilda elevens behov, som till gruppens möjligheter 
- Du är väl förtrogen med styrdokumenten och skolan som organisation.

Krav: 
- lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årkurs F–3 

Vi erbjuder dig:

- En verksamhetsnära skolledning och EHT
- Ett kollegialt lärandeforum (KLM)
- Pedagogisk lunch
- Medarbetarförmåner i Södertälje kommun, t.ex. friskvårdsbidrag (3000 kr/år)

Om Oxbacksenheten

”Vi lär oss för livet, tillsammans lyckas vi!”
Oxbacksenheten består av två kommunala skolor, Oxbacksskolan (F–3) och Mariekällskolan (4–9). Båda skolorna ligger centralt i Södertälje kommun och har högt söktryck. Idag har vi ca 750 elever och 80 anställda. Vi är en mångkulturell skola och arbetar ständigt med hur vi kan utveckla och förbättra våra arbetssätt för att möta alla elever.
Lärande, hälsa och trygghet står i fokus. På skolan arbetar vi regelbundet med resultat- och närvarouppföljning av alla elever där du som lärare har en central roll. Vi har ett aktivt elevhälsoteam på skolan som stöttar såväl elever som personal i det dagliga arbetet.
Skolans värdegrund vilar på en ansvarskultur där det är viktigt att alla är med och definierar behoven och tillsammans prioriterar efter de resurser som finns.

Välkommen till oss!  

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Grundlärare F–3 Oxbacksenheten

Regioner
Utgår

2023-02-24

Ansök nu

Dela detta jobb