skoljobb.se

En dag på jobbet
 
Förväntningarna på dig som förskollärare är att du ska leda och utveckla det pedagogiska arbetet i samarbete med övriga kollegor. På förskolan ska du entusiasmera och inspirera dina kollegor genom ett praktiknära och kollegialt lärande. Skapa möjligheter för barnen att utmanas, förundras, inspireras och bli nyfikna att söka ny kunskap på sin väg i sitt livslånga lärande. Du fungerar som förebild för andra i det arbete du bedriver i barngruppen, där din undervisning utformas utifrån barnens förutsättningar och behov, aktuell forskning och beprövad erfarenhet. 


Vem är du? 

 Krav:
- Du har examen med legitimation från lärarhögskola, inriktning förskollärare eller lärare mot yngre åldrar.
- Du har förmåga att leda arbetet i enlighet med styrdokumenten för att nå målen och kvalitetssäkra utbildningen.
- Du ser möjligheter och har en grundläggande positiv människosyn, är ödmjuk och har förståelse inför barnen, vårdnadshavare, kollegor och vårt uppdrag.
- Du har datorvana och goda kunskaper i svenska språket - både i tal och skrift.

Vi ser gärna att du:
- Har tidigare erfarenhet av att bedriva ett pedagogiskt utvecklingsarbete. 
- Har teoretisk och praktisk erfarenhet av ett projektinriktat och utforskande arbetssätt.
- Har ett normkritiskt förhållningssätt till miljö, material och metod.
- Har kompetens i språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt.
- Har leklust och känner glädje att tillsammans med barnen samspela och leka.
- Har kunskap och erfarenhet inom pedagogisk dokumentation.
- Du kan visa att- och hur- du uppnått goda resultat vad det gäller barnens sociala, demokratiska och kunskapsmässiga utveckling.

Personliga egenskaper: 
- Du tycker det är roligt att leda och motivera andra och har tankar kring hur du ska kunna sprida dina kompetenser och samtidigt lyssna in andras idéer och förmågor.
- Du är engagerad, har ett positivt förhållningssätt och är lösningsinriktad.
- Du är strukturerad och tycker om att ta ansvar.
- Du är tydlig i din kommunikation och har god samarbetsförmåga.

 
Vi erbjuder dig: 

-  Ett nära stöd från områdets ledningsgrupp 
-  Väl genomtänkta och förankrade styrdokument 
-  Två planeringsdagar/termin, pedagogisk utvecklingstid, arbetslagsplanering
-  Kollegialt lärande/fortbildning och nätverk
-  Fria pedagogiska luncher och arbetskläder
-  Friskvård upp till 3000 kronor per år
-  Möjlighet att växla in semesterdagstillägget till extra lediga dagar.

 
Välkommen till oss! 

I Ronna förskoleområde möts barnen av ett lekfullt lärande, både inne – och utomhus. Tillsammans med medlekande och engagerade pedagoger, får barnen många olika möjligheter att uttrycka sig, utforska och uppleva med alla sina sinnen. Utifrån barnens intressen stimulerar och utmanar pedagogerna barnen i riktning mot förskolans mål. 


Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Förskollärare till Ronna förskoleområde

Regioner
Kategorier
Utgår

2023-02-12

Ansök nu

Dela detta jobb