skoljobb.se

Populär Arbetsgivare

  Marks kommun

Barn- och ungdomsförvaltningen i Marks kommun präglas av målmedvetenhet och utvecklingsvilja. Hos oss kan du välja att arbeta på små enheter eller större enheter, men oavsett vilket hamnar du i en kommun där din arbetsinsats uppmärksammas och syns.

Vi är måna om vår personal och vill ge dem förutsättningar att lyckas i arbetet med våra barn och elever. För att uppnå detta satsar vi på personalens kompetensutveckling, vi ger alla lärare en egen bärbar dator och inför just nu en digital skolplattform som stöd till elever, lärare och föräldrar.

Vi står inför en spännande organisationsförändring, vilken innebär att vi kommer att blida en ny förvaltning inför årsskiftet 2010/2011. Den nya förvaltningen kommer att innefatta utbildning från förskolan till vuxenskolan där vi öppnar upp för nya möjligheter och kommer att innebära att vi får bättre förutsättningar att kunna följa våra elever under en längre tid.

Här finns det möjlighet till fortbildning, både individuell och gemensam. Vi har bra standard på förskolans och skolans lokaler. I mitt arbete som ledare finns det tydlig struktur, bra rutiner och bra administrativt stöd. Vi har ett öppet och tillåtande arbetsklimat och kompetenta medarbetare". Ann-Christin Granfors, rektor för förskolor i Sätila och Ubbhult
        
Reflektion från personal på förskolor

"Jag har haft möjlighet och fått uppmuntran att fortbilda mig och har kunnat gå flera kurser på högskolan."

"På vår arbetsplats upplever jag att allas kunskaper tas tillvara. Våra åsikter lyssnas på och vi har stor möjlighet att påverka vår arbetssituation."

"Vi har hela tiden barnen i fokus och viljan att göra jobbet ännu bättre. Det är ett positivt arbetsklimat och vi är lösningsfokuserade."

Utvecklingsområde ”Kvalité i förskolan”
Kvalitet i förskolan är ett av olika utvecklingsområden som ständigt pågår. Det handlar om att dra upp kommunövergripande gemensamma strategier och mål för att föra förskolans utveckling framåt.

Kompetensutvecklingen planeras och samordnas för att få ut mesta möjliga kvalitet för pengarna. Inom utvecklingsområdet finns det olika arbetsgrupper och nätverk som exempelvis arbetar med dokumentation, aktionsforskning, It/teknik, språkutveckling och införande av ny läroplan. Minst en rektor ingår i varje grupp och är den som har samordningsansvar för gruppens arbete. Förskolornas arbetslag har möjlighet att få handledning i aktionsforskning genom att vi utbildat 15 Q-pedagoger i aktionsforskning och handledning.

Barnens syn på förskolan
    
"Kul att leka på förskolan"    
"Roligt att vara här"    
"Fröknarna är snälla"

Sedan jag började arbeta som rektor i Marks kommun efter 15 år som rektor för några skolor i Göteborg har jag inte haft någon anledning att ångra mitt val. Här får man ett mycket gott stöd och ett vänligt bemötande i den egna förvaltningen, som skapar goda förutsättningar för en systematisk kompetensutveckling för pedagoger och skolledare. Skolbyggnaderna är ändamålsenliga och underhålls väl". Sven Svensson, rektor Sätilaskolan åk 7-9

Satsning på ”Läs- skriv- och språkutveckling”
Satsningen riktar sig från förskolan till åk 9 och kompetensutveckling i basämnena. Det sker bl.a. genom att inventera behov på enheter, gemensamma föreläsningar, bokprat och författarbesök i åk 2-3. Målet är att öka medvetenheten om språkets betydelse hos alla pedagoger.

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) – Skolplattform – Praktisk IT- och mediekompetens (PIM)
En av förvaltningens stora satsningar just nu gäller IKT-området. Inköp av pedagogdatorer, kompetensutveckling (PIM) för alla pedagoger samt införande av en ny skolplattform står på agendan. Vi ser det som en spännande utmaning att möta samhällets krav på nya arbetssätt och vi arbetar för att IKT skall bli en naturlig del av skolans vardag.

Focusuppdrag
Kvalitetsbegreppet står i fokus på många håll just nu och så även på barn- och ungdomsförvaltningen i Mark. Med hjälp av en gemensam syn på vad kvalitet är och vilka faktorer som är avgörande för en god kvalitet i vår verksamhet, vill vi skapa de bästa förutsättningarna för hög måluppfyllelse hos våra barn och elever. Med skärpta krav på systematiskt kvalitetsarbete och en tydligare kunskapsuppföljning kommer vi under året att jobba vidare med att utforma ett ändamålsenligt kvalitetsarbete.

Mark är en attraktiv kommun med flera små och medelstora orter som alla präglas av gemenskap. Här värnar vi om varandra och vår livskvalitet. Strax utanför storstaden lever vi i harmoni med naturen. Kinna är vårt administrativa och kommersiella centrum. Kommunen har 34 000 invånare och hos oss arbetar ca 3 000 personer. Det innebär att Mark är en medelstor kommun med Borås, Göteborg och Varberg på bekvämt pendlingsavstånd.

Bransch

Offentlig sektor

Anställda

3525

Huvudkontor

Ej angivet

Lediga jobb från Marks kommun

Studie- och yrkesvägledare, Barn- och utbildningsförvaltningen

Mark - 1 dagar kvar

Läs mer

Elevassistent till Fritslaskolan

Mark - 7 dagar kvar

Läs mer

Rektor till Strömskolan F-6

Mark - 15 dagar kvar

Läs mer

Rektor till Sätilaskolan F-6

Mark - 15 dagar kvar

Läs mer

Missa inga lediga jobb från Marks kommun

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor