skoljobb.se

Populär Arbetsgivare

  Magnetica Education AB

En pedagogisk verksamhet med samma idé för barn från 1 års ålder upp till 16 år är Magnetica Educations vision. Ett lustfyllt lärande som grundar sig i barnets egna intressen är en viktig grundpelare som genomsyrar hela verksamheten.

Magnetica Education drivs av tre nyfikna kvinnor som under många år arbetat inom pedagogisk verksamhet, något som ger dem bra förståelse för hur arbetet ute i verksamheten faktiskt fungerar. Rektorerna, (ägarna) vikarierar ibland ute i verksamheten och barnen vet mycket väl vilka kvinnorna är. 

- Vi arbetar utifrån synen: Hela barnet – hela dagen, säger en av ägarna, Elisabeth Brandell. Med det menar hon att all personal har kännedom och förståelse för barnets hela dag. Inom Magnetica är fritidsverksamheten integrerad i skolverksamheten och alla arbetar mot samma mål. 

Ledarskapet inom företaget präglas av öppenhet och tillgänglighet. Som medarbetare är du sedd av alla i företagsledningen, förklarar Annika Gustafson, en av ägarna. - Vi vill bygga vidare på den kompetens vi har och försöker ta vara på alla idéer som kommer från personalen själva, säger Elisabeth Brandell. 

Fördelen med att arbeta i en privatägd verksamhet är bland annat att inte behöva vara låst vid upphandlingar. - På så sätt är vi mer kostnadseffektiva, förklarar Annika Gustafson. Elisabeth Brandell förklarar att de har en handlingsfrihet som kan förändra dagen, utan att behöva vänta på långdragna beslut uppifrån. 

Magnetica Education har 150 anställda och 1050 barn i åldrarna 1-12 år.

Det livslånga lärandet börjar i leken. Därför är leken en självklar del i verksamheten och ska inte underskattas. Genom leken skapas drivkraften att söka kunskap. 

I förskolorna börjar det medvetna arbetet med barnens kompetensutveckling med särskild fokus på språk och matematiska förmågor. Johan Gylletorn är förskollärare och har arbetat i 30 år inom förskolan och det bästa med Magnetica tycker han är mångkulturen. - Att vi har barn från hela världen gör att jag blir väldigt nyfiken, berättar han. 

En trygg inre och yttre miljö är något som värdesätts inom förskolan. Och om personalen trivs med sitt arbete känner barnen sig trygga. 

Målet är att alla barn ska ingå i ett meningsfullt sammanhang. Alla pedagoger ansvarar för alla barn, hela dagen. På så sätt har alla barn en relation till alla pedagoger.

Magnetica arbetar för att all verksamhet ska ha utvecklingsinriktade, engagerade och kompetenta medarbetare. - Här får jag växa, säger Ellinor Hellström. Här har jag massor av kollegor att utbyta erfarenheter med och en chef som alltid håller mig om ryggen. Johan Gylletorn håller med. 

Alla pedagoger inom Magneticas förskolor har ett nytänkande, tar hela tiden del av ny forskning och vågar pröva nya saker. 

Det som gör Magneticas förskolor unika förklarar Paula Alexanderson: - Vi är den unika svenska förskolan som tagit vara på det ”gottaste” från alla påsar, säger hon. 

Sammanhållningen på förskolan framhåller Johan Gylletorn som stark och mycket beror på det relationsnära ledarskapet. - Det finns inget vi och dem. Vi måste vara ett lag, säger han. - Att ha en chef på plats känns otroligt bra, lägger Ellinor Hellström till. 

Samtliga elever ska känna en lust att lära och få en tro på framtiden. 
Kunskap, utveckling och inflytande är tre ledord i Magneticas skolor. Särskild fokus ligger på svenska och matematik.

I Magneticas skolor möts du av kompetenta pedagoger som medvetet stärker barnens lust att lära. Arzu Ayhan är en av dem och har arbetat här sedan 2008. Idag är Arzu lärare i matematik men går även en vidareutbildning till speciallärare på halvtid. Hon berättar att utvecklingsmöjligheterna inom Magnetica är ändlösa. Ledarskapsutbildning och speciallärarutbildning är två av dem. - Förutom utbildning har vi pedagogiska konferenser en gång i månaden. Där får vi inspiration och idéer av andra pedagoger, berättar Arzu. 

Förutom duktiga pedagoger är lärmiljön stimulerande där bland annat lärplattan används i undervisningen. Varje dag får eleverna delta i fysiska aktiviteter som en del i arbetet för en hälsosam livsstil. Magneticas skolor är dessutom de enda skolorna som är medlemmar i den riksomtäckande organisationen NTA (Natur och Teknik för Alla).

Arzu Ayhan älskar sitt arbete och berättar att när hon får eleverna att förstå så spritter hon av lycka.

Skolornas verksamhet präglas av nytänkande och trygghet. Arbetet sker i arbetslag där elevens utveckling står i centrum. Genom den digitala lärplattformen Infomentor har eleven full koll på målen i respektive ämne och hur de ligger till. Med det skapas ett ökat inflytande över elevens egen skolgång. 

Bransch

Utbildning

Anställda

150

Huvudkontor

Ej angivet

Lediga jobb från Magnetica Education AB

Lärare i Spanska årskurs 6-9

Upplands Väsby - 5 dagar kvar

Läs mer

Barnskötare till förskoleklass och fritids

Upplands Väsby - 5 dagar kvar

Läs mer

Barnskötare till förskolan Omvärlden

Upplands Väsby - 25 dagar kvar

Läs mer

Elevassistent

Upplands Väsby - 12 dagar kvar

Läs mer

Missa inga lediga jobb från Magnetica Education AB

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor