skoljobb.se

Populär Arbetsgivare

  Karlskoga kommun

Karlskoga är vackert beläget vid Möckelns strand och här bor ca 30 000 invånare. Vi är en stad med framtidstro som bubblar av aktiviteter och nytänkande. 

Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Kommunen tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

En skola för alla

Vårt ansvar är att utbilda våra barn och ungdomar till goda samhällsmedborgare som tar ansvar för både sig själva, sin omgivning och vår framtid. Det är i förskolan och skolan vi introducerar det inkluderande samhället - en plats där vi alla är viktiga och får möjlighet att lyckas! I Karlskogas skolor ska varje elev utvecklas och utmanas utifrån sina egna förutsättningar.

Engagerade pedagoger

Skolorna inom Karlskoga kommun har medvetna och engagerade pedagoger som genom reflektion och flexibilitet tar vara på varje elevs förmåga och kompetens. Eleverna ska känna ansvar för och ha inflytande över sitt skolarbete. Vi har en hög andel ämnesbehöriga lärare och inom fritidshemsverksamheten ligger vi långt över riksgenomsnittet när det gäller andel utbildade fritidspedagoger.

Ett tydligt ledarskap i klassrummet och en genomtänkt klassrumspedagogik är enligt oss viktigt för att eleverna ska nå bra resultat och det har alla våra skolor i uppdrag att utveckla. Dessutom pågår kompetensutveckling för lärare och övrig personal inom flera andra områden.

NTA skolutveckling

NTA - naturvetenskap och teknik för allalänk till annan webbplats, är ett koncept som bygger på ett naturvetenskapligt arbetssätt. Det omfattar material, utbildning, fortbildning och möjligheter till individuell utveckling för våra pedagoger.

Lärarna får utbildning och en gedigen lärarhandledning i varje tema de arbetar med.  De flesta lärare på låg- och mellanstadiet är inte ämneslärare och satsningen på NTA utvecklar undervisningen och höjer lärarkompetensen.

En förskola för alla

Vi vill skapa en förskola där varje barn utvecklas och utmanas utifrån just sina förutsättningar. Det gäller både högpresterande barn och de som behöver mer stöd. Därför ska vår verksamhet vara flexibel och dynamisk och anpassas efter  behoven. Genom att länka ihop förskola, förskoleklass, skola och fritidshem skapas en helhetssyn på barns lärande.

Engagerade förskolepedagoger

Inom förskoleverksamheten har vi medvetna och engagerande pedagoger som genom reflektion och flexibilitet tar vara på varje barns förmåga och kompetens för att möta en föränderlig värld. Vi har en hög andel utbildade förskollärare och övrig personal har barnskötarutbildning. Det bidrar till ett medvetet pedagogiskt arbete och god pedagogisk dokumentation.

Bransch

Offentlig sektor

Anställda

12375

Huvudkontor

Karlskoga

Sociala medier

Lediga jobb från Karlskoga kommun

Timanställd vikarie inom förskola

Karlskoga - 41 dagar kvar

Läs mer

Timanställd vikarie inom skola/fritidshem

Karlskoga - 41 dagar kvar

Läs mer

Förskollärare till förskolan i Karlskoga

Karlskoga - 6 dagar kvar

Läs mer

Gymnasielärare i fysik och matematik till Möckelngymnasiet

Karlskoga - 6 dagar kvar

Läs mer

Lärare till barnskötarutbildning

Karlskoga - 17 dagar kvar

Läs mer

Språkpedagog till förskolan

Karlskoga - 6 dagar kvar

Läs mer

Lärare fritidshem/fritidspedagog till Karlbergsskolan

Karlskoga - 10 dagar kvar

Läs mer

Lärare i slöjd och teknik till Österledsskolan

Karlskoga - 25 dagar kvar

Läs mer

Lärare i svenska-so samt spanska-engelska till Österledsskolan

Karlskoga - 25 dagar kvar

Läs mer

Karlskoga kommun i sociala medier

Missa inga lediga jobb från Karlskoga kommun

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor