skoljobb.se

Populär Arbetsgivare

  Hammarö kommun

Goda resultat gör att Hammarö kommun rankas som en av de bästa skolkommunerna i landet. Vår verksamhet håller en jämn hög kvalitet genom skolåren tack vare personalens goda arbete och fokus på helhetsperspektivet för barn och elever 1-16 år. 

Bildningsförvaltningen i Hammarö kommun ansvarar för kommunens förskola, grundskola, kulturskola, ungdomsverksamhet, kultur och bibliotek. Våra omkring 450 medarbetare arbetar efter mottot att alla barn och ungdomar ska ges en god grund för ett livslångt lärande, vilket genomsyrar all verksamhet. 

Listan med goda resultat kan göras lång. Bland annat har vi hög måluppfyllelse och god hälsa hos barn och elever i våra verksamheter. Många av våra elever läser vidare. När det gäller gymnasieskola, vuxenutbildning och uppdragsutbildning samverkar vi med Karlstad kommun. 

Hammarö kommun är en attraktiv boendekommun med cirka 15 000 invånare. Hammarö är en vacker ö i Vänern och avskiljs från fastlandet av Klarälvens delta. Kommunen har goda kommunikationer och ett differentierat näringsliv samt attraktiva miljöer för boende och fritid.

"Hos oss är lekmiljön viktig och vi har ett positivt arbetsklimat. Kommunen får fler och fler barn, det är viktigt att vi erbjuder många olika valmöjligheter. En av utmaningarna är att implementera den reviderade läroplanen." 

Annelie Larsson, förskollärare

"Vi har bra möjligheter att arbeta i grupper med den sociala utvecklingen hos barnen. Vi är ett viktigt komplement till skolan och här kan vi arbeta med barnen i en annan miljö." 

Gunnlaugur Gretarsson, fritidspedagog

Diane Viklund, lärare i grundsärskola "Att vara lärare inom grundsärskolan i Hammarö kommun är ett utvecklande arbete. Lärandet står i centrum och arbetslaget präglas av engagemang, flexibilitet och öppenhet. Vi är lösningsorienterade och arbetar med en tydliggörande pedagogik utifrån varje elev." 

Diane Viklund, lärare i grundsärskola

"I en liten kommun finns det möjligheter att arbeta tvärprofessionellt vilket gör att vi kan se barn och elever ur ett större perspektiv. Det är positivt att arbeta i en kommun som växer hela tiden." 

Jenny Andersson, skolsköterska

Josefin Granath, lärarresurs "Alla jobbar mot samma mål, eleverna är i fokus och vi ser till helheten. Föräldrarna är delaktiga i sina barns utbildning. Alla elever har rätt att lyckas utifrån sina egna förutsättningar." 

Josefin Granath, lärarresurs

"Det faktum att Hammarö kommun alltid har satsat på att anställa behöriga lärare märks i kvaliteten. Det är styrkan i en liten kommun som Hammarö, det är nära till chefen och man kan vara med och påverka." 

Stefan Sundin, mellanstadielärare

Åsa Melén Nord, matte- och no-lärare "Vi har närhet till vidareutbildning för våra elever med gymnasieskolor och Karlstads universitet. Det är viktigt med samarbeten och omvärldskontakter. Vi har många studiemotiverade elever som läser vidare." 

Åsa Melén Nord, matte- och no-lärare
 
"På Kulturenheten arbetar vi efter mottot att ingenting är omöjligt, oavsett om man arbetar inom allmänkulturen, kulturskolan eller biblioteket. Vi samarbetar med föreningsliv, näringsliv och andra organisationer vilket är en av fördelarna med att arbeta i en liten kommun som Hammarö." 

Ulrika Lundberg, kultursekreterare

Vill du hjälpa oss bli ännu bättre?

Hammarö kommun är en attraktiv boendekommun med cirka 15 000 invånare. Hammarö är en vacker ö i Vänern och avskiljs från fastlandet av Klarälvens delta. Kommunen har goda kommunikationer och ett differentierat näringsliv samt attraktiva miljöer för boende och fritid. Hammarö kommun är en attraktiv boendekommun med cirka 15 000 invånare. Hammarö är en vacker ö i Vänern och avskiljs från fastlandet av Klarälvens delta. Kommunen har goda kommunikationer och ett differentierat näringsliv samt attraktiva miljöer för boende och fritid.

En av framgångsfaktorerna i Hammarö kommun är vår fantastiska för- och grundskola. Tack vare våra kompetenta lärare och goda verksamheter uppmuntrar vi barnens självtillit och drömmar. Framåtanda som ger resultat år efter år i en av Sveriges bästa skolkommuner!"

"Självtillit byggs upp i tidig ålder och är någonting som eleverna har med sig hela vägen. Det är allas uppdrag att skapa förutsättningar för att alla barn ska kunna förverkliga sina drömmar."

Maria Kjällström som är chef över bildningsförvaltningen.

Utöver att Maria har skolrektorer och förskolechefer som hjälper henne att skapa en positiv grogrund för drömmar så har hon dessutom två utvecklingsledare vid sin sida. Agneta Finell arbetar med förskoleverksamhetens utveckling och Katrin Thorén fokuserar på grundskolan.

"Det handlar om att jobba med den viktigaste faktorn, lärarna. Vi måste fortsätta att arbeta med implementeringen av den nya läroplanen så att det hamnar rätt och att lärarna kan göra sitt uppdrag på bästa sätt,"

Katrin Thorén som är ett nytt ansikte i Hammarö kommun.

"Det är en utmaning att fortsätta framåt fast verksamheterna redan ligger i framkant. Men vi har fortfarande en bit kvar innan vi når målet att varje enskilt barn ska tro på sin egen förmåga att förverkliga sina drömmar. Framåtandan behöver genomsyra varenda lärare, elev och barn.

Den röda tråden handlar om det enskilda barnets utveckling. Goda resultat i nian startar redan första dagen i förskolan." 

Agneta Finell som arbetat i kommunens förskoleverksamhet i många år bland annat med entreprenöriellt lärande.

Bransch

Offentlig sektor

Anställda

1450+

Huvudkontor

Ej angivet

Lediga jobb från Hammarö kommun

Modersmålslärare i grekiska

Hammarö - 1 dagar kvar

Läs mer

Speciallärare till Hammarlunden högstadium

Hammarö - 5 dagar kvar

Läs mer

Grundskollärare i musik

Hammarö - 17 dagar kvar

Läs mer

Grundskollärare i Svenska som andra språk

Hammarö - 16 dagar kvar

Läs mer

Förskollärare till Ferlinsförskola

Hammarö - 19 dagar kvar

Läs mer

Missa inga lediga jobb från Hammarö kommun

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor